VET4ALL - PROJEKT PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

REZULTATY

RAPORT 1 - Wspieranie uczestników zagranicznych staży Erasmus+ z niepełnosprawnością – perspektywa organizacji goszczącej – PRACODAWCY

Niniejszy raport dedykowany jest wspieraniu uczestników zagranicznych staży Erasmus+ z niepełnosprawnością z perspektywy pracodawców zgłaszających chęć przyjęcia uczniów. Z uwagi na to, że w literaturze przedmiotu często wskazuje się silną zależność dodatnią między znajomością problematyki niepełnosprawności a otwartością na współpracę z osobami z tej grupy, w raporcie dużo miejsca poświęciliśmy właśnie charakterystyce różnych rodzajów niepełnosprawności. W ten sposób chcieliśmy pokazać zróżnicowanie osób z niepełnosprawnością i pomóc zrozumieć ich zachowania i potrzeby w miejscu pracy. Chcieliśmy też niejako „odczarować” niepełnosprawność, sprowadzić ją do jednego z aspektów normalnego życia.

Pobierz w wybranym języku: 

 

RAPORT 2 - Wsparcie dla międzynarodowych stażystów z niepełnosprawnością w ramach programu Erasmus+ - OSOBA TOWARZYSZĄCA

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie najczęściej występujących problemów edukacyjnych i rozwiązań, które powinny być stosowane przez osobę towarzyszącą (zwaną tutaj również „opiekunem”) podczas wspierania grup z osobami z niepełnosprawnością w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Pobierz w wybranym języku:

RAPORT 3 - Specjalne wsparcie w technicznym kształceniu zawodowym

Niniejszy raport ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze, przedstawienie aktualnego rozwoju sytuacji w Finlandii, Polsce, Hiszpanii i Włoszech w zakresie praktyk zapewniających specjalne wsparcie dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami, którzy uczą się zawodu. Po drugie, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie specjalnego wsparcia, które są obecnie stosowane w technicznym kształceniu zawodowym w Finlandii oraz dostarczenie narzędzi do stosowania i rozwijania tych praktyk do celów edukacyjnych w innych krajach. W związku z tym niniejszy raport jest skierowany do specjalistów i urzędników pracujących nad zwiększeniem specjalnego wsparcia dla młodych osób z niepełnosprawnością w kształceniu zawodowym, a wyniki przedstawione w niniejszym raporcie mogą być wykorzystywane na arenie międzynarodowej.

Pobierz w wybranym języku:

 

RAPORT 4 - Przygotowanie uczniów szkół zawodowych (VET) z niepełnosprawnością do udziału w projektach Erasmus+ Mobilność: Koncentracja na etapie „przed mobilnością”

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie przykładów skutecznych praktyk i zaleceń dotyczących włączania uczniów z niepełnosprawnością w międzynarodowe projekty mobilności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania uczniów/grup przed mobilnością. Dzięki wizytom studyjnym, wywiadom i dyskusjom grupowym z ekspertami zebrano konkretne wskazówki i dobre praktyki, które można zastosować w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością i innych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie projektów mobilności VET.

Pobierz w wybranym języku:

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY - Wspierania włączania uczestników z niepełnosprawnością w mobilności zawodowe Erasmus+

Ten raport jest podsumowaniem pracy wykonanej w ramach projektu. Pierwszy rozdział poświęcony jest wsparciu uczestników międzynarodowych staży Erasmus+ z niepełnosprawnościami z perspektywy pracodawców, którzy chcą przyjąć studentów. Drugi rozdział zawiera przykłady skutecznych praktyk i rekomendacji dotyczących włączenia studentów z niepełnosprawnościami w międzynarodowe projekty mobilności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów/grup przed mobilnością. Trzeci rozdział skupia się na przykładach wsparcia dla osób towarzyszących w projektach edukacji zawodowej.

Pobierz w wybranym języku:

 

© Copyright 2021-2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.