VET4ALL - PROJEKT PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

WYDARZENIA

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ONLINE

PAŹDZIERNIK 2023

Jesteś szkołą zawodową organizującą mobilności? Jesteś organizacją wspierającą realizację projektów mobilnościowych? Jesteś firmą przyjmującą międzynarodowych studentów na praktyki? To wydarzenie jest dla Ciebie!

 

SPOTKANIE W SARAGOSSIE

LUTY 2023

Rozmowy z firmą Atades, która zatrudnia ponad 75% pracowników z niepełnosprawnościami. Poznanie sposobów wprowadzania praktyk zawodowych we Włoszech, z udziałem 8 osób z niepełnosprawnością, dzięki dobrym praktykom ze szkoły Colegio La Purísima para Niños Sordos. To tylko kilka z działań, które miały miejsce podczas naszego spotkania partnerskiego w Saragossie w zeszłym tygodniu. Cieszymy się, że tym razem udało nam się zgromadzić wiele nowych procedur i dobrych przykładów, które zaprezentujemy w maju podczas konferencji dotyczącej rozpowszechniania wyników naszego projektu VET4ALL.

 

SPOTKANIE WE WROCŁAWIU

LISTOPAD 2022

Wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt VET4ALL mieli kolejną okazję do opracowania rezultatów dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sektorze kształcenia zawodowego. Tym razem międzynarodowe spotkanie odbyło się w pięknej miejscowości Wrocław, w Polsce, w dniach 7-10/11/2022. Nasza praca skupiła się na organizacjach przyjmujących. Omówiliśmy, jak możemy usprawnić proces włączenia podczas organizacji mobilności w kształceniu zawodowym, jakie materiały możemy zaoferować firmom, by wesprzeć ten proces, oraz jak możemy polepszyć doświadczenia praktykantów Erasmusa+. Udało nam się zdobyć wiele spostrzeżeń od menedżerów, badaczy oraz podczas wizyt w różnych organizacjach pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Najlepsze przykłady zostaną wkrótce opublikowane w naszym raporcie!

 

SPOTKANIE W TAMPERE

WRZESIEŃ 2022

Jakiego rodzaju specjalne wsparcie jest dostępne w szkolnictwie zawodowym w Finlandii, zwłaszcza w szkołach technicznych? Centrum Badań i Rozwoju Młodzieży Juvenia w Południowo-Wschodniej Finlandii, należące do Uczelni Zawodowej Xamk, zorganizowało międzynarodowe spotkanie w Tampere, Finlandia, w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2022 roku w ramach projektu VET4ALL. Podczas spotkania zespół projektu VET4ALL miał okazję odwiedzić centrum wsparcia zawodowego Pulse, Valkeakoski Vocational College (VAAO) oraz Tampere Vocational College Tredu.

 

SPOTKANIE W BOLONII

CZERWIEC 2022

Jak poprawić pracę nauczycieli i pracowników młodzieżowych w zakresie edukacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Jak stworzyć lepsze projekty kształcenia zawodowego dla osób ze specjalnymi potrzebami? Jak pomóc młodym ludziom z niepełnosprawnościami osiągnąć doskonałość w zawodzie? To były tematy naszego międzynarodowego spotkania w ramach projektu VET4ALL, które tym razem odbyło się w dniach 01-04/06/2022 w Bolonii we Włoszech. Partnerstwo miało okazję odwiedzić różne centra zawodowe, ekspertów i firmy współpracujące z osobami ze specjalnymi potrzebami. Jest to najlepszy sposób, aby zgromadzić dobre praktyki, które zostaną uwzględnione w naszym raporcie! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

KICK-OFF MEETING

jANUARY 2022

© Copyright 2021-2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.